BIURO RACHUNKOWE

Pawulski & Pawulski sp.j.


Kadry i płace:

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych