BIURO RACHUNKOWE

Pawulski & Pawulski sp.j.


W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki

W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.