BIURO RACHUNKOWE

Pawulski & Pawulski sp.j.


Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej